Nyt medlem

Alle kan blive medlem af Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark

Indmeldingsblanket

Hvis du ønsker at blive medlem, så udfyld denne
og send den via e-mail til Anita Birk Jensen
eller send det med almindelig post til:

Sekretær
Anita Birk Jensen
Felstedvej 17
6300 Gråsten
tlf. 50556220

Connemaraforeningen bank nr.:
Reg. nr. 1551 Kontonr 4411159949 Danske Bank
 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til bestyrelsen.
 

Kontingent 2021
  Junior: Medlemskab gælder til og med det år de fylder 17 år. Medlemskab giver ret til fremstilling til kåring, hvis en af forældrene er aktive medlemmer.  
Junior Junior medlemskab giver ret til at stille til vallakbedømmelse og deltage i showklassen for vallakker.
Juniorer modtager ikke årbogen
.
50 kr.
  AKTIVE: Medlemskab giver ret til fremstilling til kåring/show og stemmeret på generalforsamlingen.  
     
Senior Medlem med stemmeret.   
Samme rettigheder som aktive.
500 kr.
Par Medlemskab giver ret til at 2 personer kan stemme på generalforsamlingen og i øvrigt har samme rettigheder som aktive. 700kr.
Familie Medlemskab giver ret til at 2 familiemedlemmer over 18 år kan afgive deres stemme på generalforsamlingen og i øvrigt har samme rettigheder som aktive. 800 kr.

Passiv

Passive medlemmer modtager Årbogen, men kan ikke fremstille til kåring eller stemme på generalforsamlingen.

375 kr.

 

Hest og Rytter 2016

295 kr.

 

Stutteri annonce (Årbog 2016)

300 kr.

 ÆRESMEDLEMMER:

Har samme rettigheder som aktive.